Zink effectief bij diabetes

Suppletie met het mineraal zink verbetert glucosewaarden bij diabetespatiënten.

Voor de meta-analyse werden uit verschillende medische databanken relevante artikelen geselecteerd. Het betrof in totaal 32 onderzoeken met 1700 proefpersonen uit veertien verschillende landen. In de studies werd het effect van zinksuppletie onderzocht bij diabetespatiënten. De dosissen varieerden van 4 tot 240 mg zink per dag met een gemiddelde van 35 mg (elementair) zink per dag. De suppletieduur varieerde van één tot twaalf maanden.

Patiënten in de suppletiegroep hadden ten opzichte van deelnemers in de controlegroep een significant lagere nuchtere glucosespiegel met gemiddeld 0,79 mmol/l. Tevens was de bloedglucosespiegel twee uur na een maaltijd (postprandiaal) significant lager met gemiddeld 2,05 mmol/l. Ditzelfde gold voor de nuchtere insulinespiegel en voor de mate van insulineresistentie. Ook was de gemiddelde glucosespiegel van de voorafgaande twee tot drie maanden (HbA1c) lager met gemiddeld 17 mmol/mol. Tenslotte leidde suppletie met het mineraal tot een verminderde concentratie van de ontstekingsstof CRP.

Zinksuppletie kan effectief zijn bij de preventie en behandeling van diabetes, zo blijkt uit de resultaten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+