Zinksuppletie mét vitamine A en D bij Alzheimer

In een eerdere studie naar zinksuppletie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer werden verbeteringen gevonden in cognitief en fysiologisch functioneren. De zinkspiegels in het plasma vertoonden echter grote spreiding.
Er werd besloten een casusstudie uit te voeren met een patiënt. Deze kreeg 15 mg zink per dag plus verschillende combinaties van afzonderlijke vitaminen in het RDA-bereik teneinde de invloed op de zinkconcentratie in het plasma te kunnen beoordelen. Vitamine A en vitamine D bleken de sterkste invloed te hebben. Daarom werd vervolgens een studie uitgevoerd met een groep van 70 gezonde personen en deze vitamines. In groepen van 10 kregen zij zeven afzonderlijke combinaties. Getest werden: zink, vitamine A en vitamine D elk afzonderlijk. Voorts: vitamine A en D; zink met vitamine A, zink met vitamine D en ook zink plus vitamine A en D.
De combinatie zink plus vitamine A en D deed in zes weken de plasmaconcentratie van zink gemiddeld toenemen van 11,82 naar 13,32 micromol per liter.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+