Zinktekort veel voorkomend bij pancreatitis

Indiase wetenschappers deden onderzoek naar de zinkstatus van patiënten met chronische pancreatitis. Zij concludeerden dat een zinktekort veelvuldig voorkomt onder deze patiënten en dat dit gevolgen heeft voor het exocrien en endocrien functioneren van de alvleesklier.
Aan het prospectieve onderzoek namen honderd mensen deel die lijden aan een chronische alvleesklierontsteking. Bij alle patiënten werd de hoeveelheid zink in de rode bloedcellen en het endocrien en exocrien functioneren van de pancreas vastgesteld.
De pancreatitispatiënten hadden een significant lager gehalte aan zink in de rode bloedcellen in vergelijking met gezonde controlepersonen. Dit gehalte was bij mensen met tropische chronische pancreatitis nog weer significant lager dan bij patiënten die aan alcoholische chronische pancreatitis leden. Daarnaast werd er bij patiënten met een verstoorde exocriene functie van de alvleesklier een verband gevonden tussen het zinkgehalte in de erytrocyten en de hoeveelheid elastase-1 in de ontlasting. De hoeveelheid van het enzym elastase-1 wordt veel gebruikt om het functioneren van de alvleesklier vast te stellen. Tenslotte namen de onderzoekers waar dat de zinkstatus onder diabetici lager was dan onder niet-diabetici. Diabetes type-1 treedt veelvuldig op als symptoom bij chronische pancreatitis.
Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of zinksuppletie bij deze groep patiënten een positief effect zal hebben.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+