Zoutvervanger gunstig voor bloeddruk en bloedvaten

Gebruik van een zoutvervanger met daarin kalium en magnesium in plaats van normaal keukenzout leidde tot een verlaging van de bloeddruk en verminderde arteriële stijfheid.
Normaal keukenzout bestaat 100% uit natriumchloride, waarvan bekend is dat het bloeddrukverhogend werkt. De zoutvervanger die in het onderzoek werd gebuirkt, bevatte naast natriumchloride (65%) ook kaliumchloride (25%) en magnesiumsulfaat (10%). Van kalium en magnesium is bekend dat deze mineralen juist de bloeddruk helpen verlagen.
Aan de studie, uitgvoerd in China, deden 187 mannen en vrouwen met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten mee. Hun gemiddelde leeftijd was 58 jaar.Willekeurig verdeeld kregen ze gedurende 12 maanden voeding waarin ofwel het normale zout ofwel de zoutvervanger was verwerkt. Zowel aan het begin als aan het einde van deze periode werden verschillende bepalingen gedaan die informatie gaven over de bloeddruk en de arteriële stijfheid.
Bij aanvang hadden de deelnemers een gemiddelde bovendruk van 150 en een gemiddelde onderdruk van 91 mmHg. Na 12 maanden liet de groep die de zoutvervanger in plaats van gewoon zout had gebruikt een significante daling van de bovendruk zien. Zowel de perifere als de centrale bovendruk daalden met respectievelijk 7,4 en 6,9 mmHg. Daarnaast werd er een significant verminderde stijfheid van de bloedvaten vastgesteld.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+