Behandeling van ondervoeding effectief

Het screenen op ondervoeding en de behandeling ervan in ziekenhuizen leidt tot een significant kortere opnameduur en verkleint de kans op een heropname.
In de studie werden patiënten van vier ziekenhuizen in Chicago bij binnenkomst door verpleegkundigen gescreend op de aanwezigheid van ondervoeding. Hiertoe werd gebruikgemaakt van de Malnutrition Screening Tool (MST). Bij patiënten met een score van minimaal 2 op MST werd binnen twee dagen gestart met orale bijvoeding. In sommige gevallen kregen patiënten na ontslag uit het ziekenhuis telefonisch instructies om de voedingstoestand te verbeteren. Er werd bekeken wat het effect van de interventie was op de opnameduur en het risico van een (ongeplande) heropname binnen een periode van dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis.
Van de 1269 patiënten die gescreend waren was bij ongeveer de helft sprake van ondervoeding. Het screenen op ondervoeding en het aanbieden van bijvoeding leidde tot een significante kortere opnameduur met 25%. De kans op een heropname binnen dertig dagen nam significant af met 20%.
Het behandelen van ondervoeding van ziekenhuispatiënten kan de opnameduur verkorten en de kans op een heropname significant verkleinen, zo blijkt uit de resultaten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+