Cadmium mogelijk oorzaak van verminderde nierfunctie

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

4 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
In België is een studie in uitvoering naar de effecten van cadmium uit het milieu op de gezondheid. Onlangs werden de eerste resultaten van deze zogeheten Cadmibel Studie geplubiceerd in The Lancet. De oorazaak van cadmiumverontreiniging in de grond is de aanwezigheid van zinksmelterijen sinds 1888, welke tot 1970 zonder effectieve maatregelen tegen cadmiumuitstoot effectief waren. Gevolg was een jarenlange depositie van cadmiumstof op de grond in de omgeving. Door weersinvloeden raakte het cadmium dieper in de bodem en het blijft daar tot op heden een potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Via planten kan het cadmium in de voedselketen terechtkomen en voor problemen zorgen. Na 1970 daalden de waarden voor de uitstoot van cadmium sterk door overschakeling op minder milieubelastende technieken van zinkwinning. In lokaal verbouwde groenten, zoals selderij en bonen, kan de concentratie cadmium tot hoge waaren oplopen. Na inademing of door opname uit de voeding concentreert cadmium zich in het nierweefsel. de biologische halfwaardetijd kan hierin 20 jaar bedragen, resulterend in een verminderd functioneren van de nieren. In de Cadmibel Studie werden tien gebieden, zes gecontamineerd met cadmium en vier met een relatief schoon milieu met elkaar vergeleken. Talrijke monsters van de grond en van verschillende eetbare gewassen werden geanalyseerd op hun gehalte aan cadmium. In totaal werden 703 bewoners uit deze gebieden onderzocht op nierfunctie, bloed en urine. In de gecontamineerde gebieden waren alle cadmiumwaarden van de grond significant hoger dan in de schone gebieden: gemiddeld 4,86 ppm cadmium tegen 0,81 ppm cadmium. Deze verontreiniging met cadmium van de grond kwam eveneens tot uitdrukking in de lokaal verbouwde groenten. Voor selderij werd respectievelijk 2,43 ppm cadmium tegen 0,68 ppm cadmium. Voor bonen 0,42 tegen 0,15 ppm cadmium. Onderzoek van de urinemonsters bevestigde een verhoogde inname van cadmium. Bewoners van gecontamineerde gebieden hadden gemiddeld 10,5 nanomol cadmium per 24 uur in de urine. In de schone gebieden was dit gemiddeld 7,9 nanomol cadmium per 24 uur. Ook andere parameters in de urine welke indicatief zijn voor de nierfunctie, vertoonden significante verschillen. In de cadmiumbelaste groep was de creatine-uitscheiding gemiddeld 87 ml per minuut tegen 92 ml per minuut bij de 'schone' groep. In het serum was de creatinewaarde in de cadmiumgroep verhoogd: 100 mmol per liter tegen 97 mmol per liter. Uit de nu gepubliceerde resultaten van de Cadmibel Studie blijkt dat in gebieden rond de zinksmelterijen de cadmiuminname en de nierfunctie van de bevolking ongunstig afsteken bij personen uit een schonere leefomgeving.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen