Droge ogen en vitamine D-spiegel

Een adequate vitamine D-status beschermt tegen droge ogen. Het droge-ogensyndroom, ook wel syndroom van Sjogren genaamd, wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van het oogoppervlakte en een afname van de traanfilm. Het gaat gepaard met pijn, roodheid, vermoeidheid en een slechter gezichtsvermogen.

Aan de studie namen 50 premenopauzale vrouwen deel met een vitamine D-tekort (<50 nmol/l). Ook was er een controlegroep van 48 vrouwen met een adequate vitamine D-spiegel (>50 nmol/l). Bij de deelnemers werden diverse testen afgenomen.

Vrouwen met een vitamine D-tekort scoorden significant slechter op de oogtesten in vergelijking met vrouwen met een adequate vitamine D-status. Zo bleek aan de hand van de Schirmer-test dat vrouwen met een tekort aan de vitamine significant minder traanvocht produceerden. Uit de Tear Break Up Time (TBUT) test bleek dat hun traanfilm significant sneller opdroogde en het oppervlakte van de ogen was van minder goede kwaliteit. De vitamine D-spiegel was significant geassocieerd met de Schirmer en TBUT test. Hoe hoger de vitamine D-spiegel hoe beter de scores van beide testen.

De resultaten suggereren dat vitamine D kan beschermen tegen droge ogen, mogelijk doordat het een gunstige invloed heeft op de traanfilm en ontstekingsreacties tegengaat.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+