Ketogeen dieet: ook effectief bij schizofrenie

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

6 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Schizofrenie is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door hallucinaties, waandenkbeelden en verwardheid. Personen met de aandoening zijn vaak onvoldoende in staat om voor zichzelf te zorgen, vermijden contact en vertonen een gebrekkige motivatie. De aandoening heeft een forse impact op het dagelijks leven, school, werk en relaties. De standaardbehandeling bestaat uit begeleiding en het gebruik van antipsychotica. Hoewel het gebruik van deze medicijnen veelvuldig wordt toegepast, heeft slechts een klein aantal patiënten er baat bij. Een grootschalige studie waaraan meer dan zesduizend personen met schizofrenie deelnamen laat zien dat bij slechts 4% van de deelnemers sprake is van een duidelijke vermindering van symptomen, verbetering van de kwaliteit van leven en een beter functioneren in het dagelijks leven. Er zijn verschillende theorieën over de oorzaak van schizofrenie. De meest gangbare theorie gaat ervan uit dat sprake is van een chemische disbalans in het brein. Dat wil zeggen een verstoring in de activiteit van neurotransmitters. Zo zou er sprake zijn van een verhoogde activiteit van de neurotransmitter dopamine. Een andere theorie suggereert dat schizofrenie een neurodegeneratieve aandoening is. Zo zou er sprake zijn van krimp van specifieke hersengebieden en zijn connecties tussen verschillende hersengebieden anders dan bij personen zonder de aandoening. Een relatief nieuwe theorie suggereert dat er sprake is van een insulineresistentie in het brein. Het feit dat diabetes bij schizofreniepatiënten driemaal vaker voorkomt dan bij gezonde proefpersonen pleit voor deze theorie. Ook pas gediagnosticeerde schizofreniepatiënten kampen met insulineresistentie. Dit suggereert dat niet enkel de medicatie verantwoordelijk is voor het effect. Ook zijn er aanwijzingen voor een hogere mate van oxidatieve stress en inflammatie in het brein. Inmiddels zijn in enkele onderzoeken positieve effecten van het ketogeen dieet gevonden bij schizofrenie. Onder invloed van het dieet ontstaan ketonlichamen die voor de neuronen als brandstof gebruikt kunnen worden in plaats van glucose. Ook heeft het dieet invloed op de neurotransmitters en leidt het tot een afname van inflammatie en een verbetering van het metabolisme. Casus 1 Een 82-jarige vrouw kampt sinds haar zeventiende jaar met schizofrenie. Sinds meer dan vijftig jaar heeft ze last van paranoïde, hallucinaties en een verstoorde spraak. Op zeventigjarige leeftijd was ze suïcidaal en werd opgenomen in verband met psychosen en suïcidepogingen. Ze werd behandeld met tien verschillende antipsychotica, maar deze gaven geen verlichting. In verband met overgewicht (150 kilogram) begon ze met een ketogeen dieet. Na twee weken het dieet gevolgd te hebben, nam ze niet alleen af in lichaamsgewicht, maar was ook sprake van een vermindering van symptomen. Na enkele maanden voelde ze zich steeds beter en stopte met de antipsychotica. Haar gemoedstoestand werd stabiel en ze had geen last meer van hallucinaties of paranoïden en was niet langer suïcidaal. Na twaalf jaar het ketogeen dieet gevolgd te hebben was ze niet alleen 68 kilogram lichter, maar ook compleet verlost van symptomen van de aandoening zonder gebruik van medicijnen. Ze was eindelijk in staat zonder hulp van anderen voor zichzelf te zorgen. Casus 2 Een 39-jarige vrouw heeft sinds haar tienerjaren depressies, anorexia nervosa, hallucinaties en paranoïde. Na haar twintigste werd ze gediagnosticeerd met schizofrenie. Ze werd met zeven verschillende antipsychotica behandeld, samen met antidepressiva en medicatie voor angststoornissen. Desondanks bleven de klachten aanwezig. In verband met chronische maagdarmproblemen startte ze met het ketogeen dieet. Ze bemerkte een verbetering van haar klachten en stopte (zonder overleg met een arts) met al haar veertien medicamenten. Dit leidde tot ernstige psychosen waarvoor ze opgenomen werd en gestart werd met haldol. Ze continueerde het ketogeen dieet. Na een maand was sprake van een complete remissie van alle symptomen. In het daaropvolgende jaar bouwde ze de haldol geleidelijk af waarbij ze vrij bleef van symptomen. Hoewel ze in eerste instantie 32 kilogram afviel, kwam ze later veertien kilo bij waarmee ze een gezond lichaamsgewicht bereikte. Vijf jaar later is ze nog steeds vrij van symptomen zonder medicatie. Ze studeerde af en werkt fulltime.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen