Meer paracetamol, meer sterfte

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee

Het gebruik van paracetamol kan tot ernstige bijwerkingen leiden, zeker bij een hoge dosis of bij langdurig gebruik.

Voor de review werd in de medische databanken Medline en Embase gezocht naar relevante studies. In de studies werd gekeken naar bijwerkingen van paracetamolgebruik bij volwassenen in een gebruikelijke dosis van 0,5 tot 1 gram iedere vier tot zes uur tot een maximum van 4 gram per dag. Het betrof ernstige bijwerkingen waaronder sterfte, nierproblemen, hart- en vaataandoeningen en maagdarmklachten.

Van de 1888 studies voldeden er acht aan de criteria. In twee studies werd het effect onderzocht op het sterfterisico. In een van deze studies werd een dosisresponsrelatie gezien tussen de ingenomen dosis en de algehele sterftekans. Deze nam significant toe met een hogere dosis. In de andere studie werd een significant verhoogd sterfterisico gezien bij paracetamolgebruikers in vergelijking met niet-gebruikers. In vier studies werd het effect onderzocht op cardiovasculaire aandoeningen zoals een hart- en herseninfarct. Het cardiovasculaire risico nam significant toe met een toename van paracetamolgebruik. Bij gebruik van meer dan vijftien tabletten per week was het cardiovasculaire risico met 68% significant verhoogd. Uit een van de studies bleek dat de kans op maagdarmproblemen - waaronder bloedingen - eveneens significant toenam met een hogere dosis paracatemol. Bij frequente paracetamolgebruikers nam de kans op een dergelijke bijwerking met bijna de helft significant toe in vergelijking met niet-gebruikers. Tenslotte werd in vier studies gekeken naar het effect op de nierfunctie. Uit een studie bleek dat het risico van een sterk verminderde filtersnelheid kon verdubbelen onder invloed van levenslang gebruik van paracatemol (meer dan 500 gram in totaal).

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.