TyG-index zinvol bij risicoschatting acuut hartfalen

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

2 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee

Een verhoogde triglyceriden-glucose index (TyG-index) is een onafhankelijke voorspeller voor een slechte prognose bij personen met acuut hartfalen. Hiervan is sprake als er in korte tijd symptomen ontstaan van een abnormale hartfunctie met of zonder een eerder doorgemaakte hartaandoening. Symptomen die kunnen optreden zijn oedeem, vermoeidheid, kriebelhoest, kortademigheid, slechte stoelgang en koude handen en voeten.

In de periode van januari 2018 tot februari 2021 werden 932 patiënten met acuut hartfalen in de retrospectieve studie geïncludeerd. Van de patiënten werd de TyG-index berekend middels de nuchtere triglyceridenspiegel vermenigvuldigd met de nuchtere plasmaglucosespiegel uitgedrukt in mg/dl. Tijdens de volgperiode werd de TyG-index gerelateerd aan (cardiovasculaire) sterfte en cardiale en cerebrale events zoals een CVA of hartinfarct.

De mediane volgperiode bedroeg 478 dagen. Tijdens deze periode overleden 140 deelnemers (15%). Hiervan waren 103 overlijdens het gevolg van een hart- of vaatziekte. Tevens traden 443 (48%) cardiale en cerebrale events op. Na correctie voor beïnvloedende factoren bleek dat personen met een hoge TyG-index (≥ 9,32 mg/dl) meer dan tweemaal zoveel kans hadden om te overlijden (alle oorzaken) dan personen met een lage TyG-index (<8,83 mg/dl). De kans op cardiovasculaire sterfte was met 2,3 keer significant hoger bij een hoge TyG-index en het risico op een cardiale of cerebrale gebeurtenis was met 1,8 keer significant hoger ten opzichte van een lage TyG-index. 

Een verhoogde TyG-index is onafhankelijk geassocieerd met een slechte prognose bij personen met acuut hartfalen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen