Veranderde darmflora bij migraine

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

2 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee

Bij personen met migraine is sprake van een andere samenstelling van de darmmicrobiota.

Aan de studie namen 42 personen deel met episodische (incidentele) migraineaanvallen en 45 personen met chronische migraineklachten. Van chronische migraine was sprake als de persoon minimaal vijftien dagen per maand klachten had gedurende meer dan drie maanden. Bij de deelnemers werd de samenstelling van de darmflora geanalyseerd en vergeleken met een controlegroep bestaande uit 43 gezonde personen. 

Er werd geen significant verschil gezien voor wat betreft alfa- en bètadiversiteit van de deelnemers uit de drie groepen. De alfadiversiteit is de mate van variatie van darmbacteriën binnen één persoon en de bètadiversiteit is het verschil in de samenstelling van de microbiota tussen meerdere personen. De samenstelling van de microbiota op klasse-, orde-, familie- en geslachtsniveau verschilde echter significant tussen de episodische en controlegroep, de chronische en controlegroep en tussen personen met episodische en chronische migraine. Zo werden bij personen met episodische en chronische migraine meer bacteriën aangetroffen van de familie Tissierellia, Tissierellales en Peptoniphilaceae. Op geslachtniveau werden meer bacteriën gezien van onder andere Roseburia, Agathobacter en Catenibacterie ten opzichte van controlepersonen. Tevens werd een relatie gezien tussen het relatieve aandeel van deze bacteriesoorten en de frequentie en ernst van migraineklachten. 

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een verband tussen de darmmicrobiota en neurologische aandoeningen. De bevindingen van deze studie leveren bewijs voor een veranderde darmmicrobiota bij migraine.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen