Vitamine C en vitamine E voorkomen leukopenie door AZT

In een studie met muizen bleek suppletie met vitamine C en vitamine E de door azidothymidine (AZT) veroorzaakte leukopenie te kunnen voorkomen. AZT wordt als antiretroviraal middel gebruikt in geval van HIV-besmetting. Een bekende bijwerking van AZT is vermindering van het aantal witte bloedcellen.
De muizen werden verdeeld in 4 groepen. Groep 1 kreeg AZT. Groep 2 kreeg AZT plus vitamine C en vitamine E. Groep 3 kreeg een voorbehandeling met vitamine C plus vitamine E en vervolgens AZT plus de vitaminen. Groep 4 was controlegroep zonder AZT en de vitaminen.
Behandeling met AZT resulteerde in leukopenie, vermindering van beenmergcellen en toename van vrijeradicalenreacties in het plasma. De inname van vitamin C en vitamine E voorkwam de door AZT-geïnduceerde pathologische veranderingen.
De onderzoekers concluderen dat vrijeradicalenreacties zijn betrokken in de door AZT teweeggebrachte leukopenie en dat dit kan voorkomen worden door antioxidantbehandeling.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+