Acetylcholine esterase

Een enzym dat acetylcholine afbreekt in acetaat en choline. Er vindt na afbraak geen signaaloverdracht meer plaats.