Cobalt

(Co). Rijk aan cobalt zijn melk, schaal- en schelpdieren, vlees

Artikelen over Cobalt