Cyclamaat

Kunstmatige zoetstof, 30 maal zoeter dan suiker.