Darmtolerantie

Bij inname van hoge doseringen vitamine C treedt bij een bepaalde hoeveelheid, diarree op. Het moment dat net geen diarree optreedt wordt darmtolerantie genoemd. Dit moment geeft de hoeveelheid vitamine C aan die een mens nodig heeft. Zo is de darmtolerantie voor vitamine C van ernstig zieke mensen veel hoger (diarree treedt op bij een hogere dosis) dan van gezonde mensen. Ook stressoren blijken de darmtolerantie te verhogen.

Artikelen over Darmtolerantie