Deanol

Di-methyl-amino-ethanol (DMEA). Komt voor in vis. Als grondstof voor choline is DMEA een belangrijke stof voor de vorming van de neurotransmitter acetylcholine.