Desintegratiemiddelen

(Eng. desintegrants). Hulpstoffen die aan tabletten worden toegevoegd om het tablet in het maagdarmkanaal te kunnen laten uiteenvallen. Zodra ze in contact komen met water, zwellen ze op waardoor het tablet uiteenvalt. Vele bindmiddelen (cellulose, avicel en ook zetmeel) zijn tevens desintegratiemiddelen. Alginezuur is ook een desintegratiemiddel.