Dosis-responscurve

grafische weergave, waarin het verband te zien is tussen het effect van een stof en zijn dosis.