Einddiastolisch volume

EDV is het volume bloed in de hartkamer aan het einde van de ontspanningsfase van het hart na het sluiten van de atrioventriculaire kleppen.