Geglycosileerde hemoglobine

HbA1c is het hemoglobine waaraan glucose is gebonden. Bij gezonde mensen is het percentage HbA1c ongeveer 6% van het totale hemoglobine. Bij diabetici kan dit sterk verhoogd zijn (meer dan 10-13%) en dit duidt op een slechte regulatie. Het HbA1c is een maat voor de gemiddelde glucosewaarde in de voorafgaande 6 weken tot 2 maanden. Zie ook HbA1c

Artikelen over Geglycosileerde hemoglobine