General Adaptation Syndrome

is Algemeen adaptatiesyndroom. Algemene wijze van aanpassen - bij mens en dier - aan de meest onderscheiden stressoren. Op deze wijze is het lichaam in staat om te overleven ondanks bedreigende stressoren van buitenaf. Voorbeeld: de eerste sigaret maakt misselijk. Het lichaam is er niet aan gewend. Echter bij regelmatig roken past het lichaam zich aan en verdraagt de 'vergiftiging' (adaptatie). Wordt het lichaam plotseling geconfronteerd met een onthouding (stoppen met roken), dan treden afkickverschijnselen op. Ontdekt door Hans Selye.