Genetotrofische ziekte

Ziekte die zowel een genetische als een voedingscomponent ten grondslag hebben. Term geponeerd door Roger Williams.