Hounsfield unit

een genormaliseerde index voor dichtheid, op een schaal van -1000 (lucht) tot +1000 (bot). Water heeft een dichtheid van 0. Wordt gebruikt bij CT-scans.