Inerte gassen

gassen die geen reactie aangaan met stoffen in hun omgeving, worden vanwege deze eigenschap gebruikt om de bewaring en houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen.