Keshansyndroom

ziekte als gevolg van een gebrek aan selenium. Hierbij treden storingen in de hartspierfunctie en longoedeem op. Kwam vooral voor in de Chinese provincie Keshan.