Lavoisier, Antoine-Laurent

wordt beschouwd als grondlegger van de moderne scheikunde. Hij ontdekte onder meer dat ademhaling en verbranding eigenlijk op hetzelfde principe neerkwamen.