Natrium-kaliumbalans

Natrium en kalium zijn elektrolyten, ofwel - technisch gesproken - stoffen die oplossen in water en zo elektrische stroom helpen geleiden. In het bloed is de natrium-kaliumbalans van groot belang voor een goede homeostase, bijvoorbeeld om uitdroging tegen te gaan. Vaak is er teveel natrium in verhouding tot kalium, waardoor de bloeddruk stijgt.