Orofarynx

het deel van de farynx (=keelholte) dat is gelegen achter mondholte en tong (tussen epi- en hypofarynx).