Stratificeren

het opsplitsen van de populatie in lagen. Men verdeelt de populatie eerst in subgroepen, elk met het gewenste kenmerk en met de verhouding zoals die in de populatie voorkomt. Bijvoorbeeld, men maakt een indeling naar leeftijd, naar (ziekte-)risico of anderszins.