Sublinguaal

onder de tong. Aanduiding voor tabletten om onder de tong te laten oplossen.

Artikelen over Sublinguaal