Synergisten

verschijnsel wanneer stoffen elkaars werking versterken. Hierbij geldt dat de som van beide werkingen kleiner is dan de uiteindelijke werking (1 + 1 = 3).