Time-release-preparaat

TR-preparaat, = slow-release-preparaat, = SR-preparaat. Toedieningsvorm met een vertraagde afgifte van de werkzame stoffen in het maagdarmkanaal.