Zoekresultaten

PDS-patiënten: minder moe met vitamine B1

Suppletie met vitamine B1 (thiamine) vermindert vermoeidheid bij personen met het prikkelbaar darmsyndroom (PDS). In de periode van november 2018 tot oktober 2019 werden veertig personen geselecteerd met PDS. Ze kregen in willekeurige volgorde gedurende periodes van vier weken een supplement met een hoge dosis vitamine B1 of een placebo. Tussendoor kregen ze gedurende een maand geen behandeling. De hoge...

‘Zoom-vermoeidheid’ in tijden van Covid-19

De explosieve toename van online-videocalls tijdens de Covid-19-pandemie heeft een bijeffect. Het aantal mensen met ‘zoom-vermoeidheid’ neemt evenredig toe. Videogesprekken lijken een gemakkelijke manier om de afstand te overbruggen tussen thuiswerkers. Maar het heeft ook een keerzijde; ze vermoeien de geest. Deze vermoeidheid wordt inmiddels door veel mensen gemeld wat ertoe heeft geleid dat het fenomeen een eigen term kreeg:...

L-carnitine effectief bij inspanning

Suppletie met L-carnitine verbetert de inspanningscapaciteit door zijn spilfunctie in de vetzuuroxidatie en het energiemetabolisme. Wetenschappers van Tufts University en van een supplementenfabrikant publiceerden een review over het effect van L-carnitine. Hiervoor doorzochten ze de medische databank Pubmed en selecteerden 32 relevante studies waarin het effect van carnitinesuppletie bij atleten, gezonde proefpersonen en ouderen was onderzocht. De studies tonen dat...

Frans eikenhoutextract effectief bij burn-out

Suppletie met een extract van Frans eikenhout (Quercus robur) afkomstig uit het Centraal Massief in Frankrijk vermindert vermoeidheid en oxidatieve stress bij personen met een burn-out. Aan de studie namen 42 jonge chirurgen deel en 66 managers met klachten van een burn-out. Alle deelnemers kregen een standaardbehandeling en de helft van hen kreeg daarbij gedurende een maand dagelijks 300 mg...

Suppletie vermindert stress en vermoeidheid

Het gebruik van een voedingssupplement met probiotica, vitamines, magnesium en andere mineralen leidt tot een significante reductie van de mate van stress en vermoeidheid die ervaren wordt. Er namen 242 gezonde vrijwilligers aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 39 jaar en het merendeel (80%) was van het vrouwelijke geslacht. De deelnemers ervoeren in hun dagelijks leven...

Ubiquinol tegen depressie en moeheid bij CVS

Suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10, kan symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) verminderen. De wetenschappers voerden twee studies uit. Aan de acht weken durende openlabel studie namen vijf mannen en vijftien vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar deel. Ze kregen gedurende acht weken driemaal per dag een capsule met 50 mg ubiquinol. In een...

Vermoeid? Neem vitamine D

Suppletie met vitamine D helpt vermoeidheid tegen te gaan. Voor de studie werden 174 personen geselecteerd in de leeftijd van 18 tot 75 jaar die zich bij de huisarts hadden gemeld met vermoeidheidsklachten. Ze verkeerden verder in een goede gezondheid. Van alle proefpersonen waren er 39 met een normale vitamine D-status. De overige deelnemers kregen de vitamine gesuppleerd in verband...

Vitamine B1 na herseninfarct

Suppletie met een hoge dosis vitamine B1 (thiamine) kan vermoeidheid verminderen bij personen die een herseninfarct doormaakten. In een Italiaanse kliniek werd bij drie patiënten met een recent doorgemaakt herseninfarct de mate van vermoeidheid vastgesteld aan de hand van de zogenaamde Fatigue Severity Scale. In het bloed werd de thiamineconcentratie bepaald. Vervolgens werd gestart met een hoge dosis vitamine B1....

Vermoeid? Neem vitamine D

Suppletie met vitamine D helpt vermoeidheid tegen te gaan. Voor de studie werden 174 personen geselecteerd in de leeftijd van 18 tot 75 jaar die zich bij de huisarts hadden gemeld met vermoeidheidsklachten. Ze verkeerden verder in een goede gezondheid. Van alle proefpersonen waren er 39 met een normale vitamine D-status. De overige deelnemers kregen de vitamine gesuppleerd in verband...

Ginsengsuppletie bij chronische vermoeidheid

Suppletie met Panax ginseng helpt bij onverklaarbare chronische vermoeidheid. Aan de studie namen negentig personen met chronische vermoeidheid deel, 21 mannen en 69 vrouwen. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende vier weken dagelijks 1 of 2 gram Panax ginseng of een placebo. Vervolgens werd met behulp van een vragenlijst de subjectief ervaren mate van vermoeidheid gemeten. Ook...

Vitamine D en vermoeidheid

Voor het eerst is het mechanisme blootgelegd waarmee spiervermoeidheid bij een vitamine D-tekort kan worden verklaard. Voor de studie werden 12 proefpersonen geselecteerd met een ernstig vitamine D-tekort. De proefpersonen kregen vitamine D gesuppleerd. Met behulp van een non-invasieve magnetische resonantiescan werd na inspanning in de kuitspieren van de deelnemers informatie verkregen over het herstel van de voorraad fosfocreatine in...

Ubiquinol zinvol bij CVS

Personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zijn gebaat met ubiquinolsuppletie, de actieve vorm van coënzym Q10. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de International Coenzyme Q10 Association. Twintig personen met CVS kregen gedurende 8 weken dagelijks 150 mg ubiquinol. Voor en na de suppletieperiode werd de mate van vermoeidheid, depressieve klachten, kwaliteit van slapen...

Vitamine C tegen vermoeidheid

Intraveneuze toediening van vitamine C gaat vermoeidheid bij kantoormedewerkers tegen. Een groep van 141 kantoormedewerkers in de leeftijd van 20 tot 49 jaar nam deel aan de studie. De proefpersonen kregen intraveneus 10 gram vitamine C toegediend in een zoutoplossing (suppletiegroep) of kregen alleen de zoutoplossing (placebogroep). Voor toediening, 2 uur erna en een dag later werd de vitamine C-concentratie...

Hepatitis C: vermoeid door carnitinetekort?

Bij personen met hepatitis C wordt vermoeidheid veroorzaakt door een lage carnitineconcentratie. Bij een prikkelbare darm (irritable bowel syndrome; IBS) werd dit verband niet gevonden. Aan de studie namen 81 personen met een chronische vorm van hepatitis C, 42 personen met IBS en 44 gezonde personen deel. De mate van vermoeidheid werd bepaald aan de hand van de Fatigue Impact...

XMRV-update. Controverse op het scherpst van de snede

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2011 [2 pagina’s] Is het juiste meetinstrument de bottleneck? De wetenschappelijke controverse rond het nieuwe retrovirus XMRV is verder verhard. Twintig maanden na de spraakmakende publicatie in Science1 lijken de ‘believers’ en ‘non-believers’ zich steviger te hebben verschanst in hun stellingen. Het leger van ‘non-believers’ is bovendien gegroeid. En naast ‘volledige’ believers zijn er inmiddels...

Te lage vitamine D-concentratie bij ME/CVS

Personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) moeten regelmatig worden blootgesteld aan zonlicht en dienen vitamine D-rijke voeding te eten. Suppletie is aan te bevelen voor personen waarbij de vitamine D-status onder het minimum blijft. Hiermee onderstrepen de onderzoekers het advies in de richtlijn van het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Voor de retrospectieve studie werd de...

Ribose bij fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom

D-Ribose vermindert de klinische symptomen bij patiënten met fibromyalgie en/of het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME). Fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom worden vaak gekenmerkt door een algemene vermoeidheid die vaak samenhangt met een verstoorde energiehuishouding. Omdat van ribose is aangetoond dat het de celstofwisseling in hart en skeletspieren kan verhogen, is onderzocht of ribose ook de symptomen van fibromyalgie en/of van het...

Probiotica tegen chronische vermoeidheid

Melkzuurbacteriën kunnen met succes worden ingezet tegen het chronische vermoeidheidssyndroom. Dit stellen onderzoekers in het tijdschrift Medical Hypothesis. Uit onderzoek blijkt dat chronisch vermoeide patiënten meer E. coli in hun darmen hebben dan niet vermoeide personen die de controlegroep vormden. De controlegroep had ook meer goede bacteriën zoals Bifidobacterium. Het blijkt dat hoe meer schadelijke bacteriën mensen bij zich hebben,...

ME-klachten versterkt door inactiviteit

De Lancet weet te melden dat vermindering van de lichamelijke activiteit na de ziekte van Pfeiffer het risico van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) verhoogt. Deze ziekte manifesteert zich dan na ongeveer zes maanden. Dr Peter White van de St. Bartholomew's Hospital in Londen onderzocht 250 patiënten die de ziekte van Pfeiffer of luchtweginfecties hadden gehad. Hij stelde vast dat 9%...

Meer vitaliteit door opheffen ijzertekort

Wanneer bij vrouwen met een ijzertekort dit gebrek wordt opgeheven, verbetert hun mentale gezondheid en zijn zij minder vermoeid. Het maakt hierbij niet uit of het tekort wordt bestreden met een supplement of met ijzerrijke voeding. De Journal of the American College of Nutrition beschrijft een onderzoek onder 44 vrouwen met een ijzertekort en een controlegroep van 22 vrouwen die...

Wetenschappelijk onderzoek bij ME niet eenduidig

Lichaamsbeweging en een vorm van gedragstherapie bleken effect te hebben bij het chronische vermoeidheidssyndroom. Behandeling met immunoglobuline en hydrocortison liet enig effect zien. Voor andere therapieën was er te weinig wetenschappelijk materiaal voor handen om een duidelijk beeld te krijgen over de werking. De Journal of the American Medical Association publiceerde dit overzicht van in totaal 44 wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd...

Orthomoleculaire behandeling van het ouderdomshart

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2001 [4 pagina’s] Tegen haar vijftigste verjaardag voelde Betty Dwyer zich beroerder dan ooit tevoren. Ze kwam aan zonder direct aanwijsbare oorzaak. Bovendien was ze kortademig en voelde zich totaal uitgeput. ‘Van de slaapkamer naar de badkamer lopen was al een hele opgaaf’ vertelde de inwoonster van Dallas, Texas. De artsen stelden vast dat zij...

Golfoorlogveteranen hebben verstoorde stressreactie

De verzwakte respons van het lichaam op stress verklaart mogelijk de chronische vermoeidheidsklachten die optreden bij golfoorlogsoldaten. Uit een klein onderzoek bleek dat de lichte bloeddrukstijging na mentale stressmomenten bij deze soldaten in mindere mate plaatsvond dan bij gezonde mensen. Normaal gesproken zorgt de reactie voor extra bloedtoevoer naar de hersenen en spieren, aldus dr. Arnold Peckerman Verder kwam aan...

Is ME te behandelen als HPU?

'Veel vrouwen kampen met 'vage' klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.' Dit zei dr. John Kamsteeg, biochemicus en oprichter van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC) te Weert, tijdens de presentatie van het...

Lichttherapie in de wintermaanden redt levens

Lichttherapie of een dagelijkse portie zon is geschikt om een winterdepressie tegen te gaan. Nu blijkt echter dat ook de hoeveelheid zelfmoordgedachten aanzienlijk vermindert. Winterdepressie kenmerkt zich door depressie, vermoeidheid, vreetbuien, slaapstoornissen en het verbreken van sociale contacten. Recente onderzoeken wezen de lichttherapie aan als stimulator van de depressie en zelfmoordgedachten. De resultaten van dr. Raymond Lam van de University...

Griep en stress gunstige omstandigheden voor CVS

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) blijkt bij kinderen het vaakst te ontstaan in de herfst, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Deskundigen denken te weten waarom de weken na de zomervakantie een periode zijn waarin de kans op het ontstaan van het chronisch vermoeidheidssyndroom erg groot is. Bovendien vermoeden ze de reden waarom kinderen uit hogere sociale klassen eerder CVS krijgen. Vermoedelijk...

HPU

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2000 [2 pagina’s] Onbekende stofwisselingsziekte verklaart 'vage' vrouwenkwalen ‘Veel vrouwen kampen met ‘vage’ klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.’ Dit zijn de woorden van dr. John Kamsteeg. Hij...

Vaccinatie soldaten oorzaak Golfoorlogsyndroom?

In Amerika is mogelijk een biologische indicator gevonden voor de symptomen die beter bekend staan als het golfoorlogsyndroom. De onderzoekers gaan ervan uit dat er geen verband is tussen de blootstelling aan gifgassen in de woestijn, maar eerder aan vaccins die de soldaten kregen ingespoten om het tegen virussen en chemische wapens te beschermen. Dr. Robert Garry van de Tulane...

Nieuwe stukjes in ‘chronische vermoeidheidspuzzel’ gevonden

Aan de University of Iowa is een aantal eigenschappen ontdekt die mogelijk meehelpen bij het vaststellen en verlichten van het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS/ME). Uit het onderzoek van dr. Arthur Hartz bleek dat depressie verminderde naarmate de vermoeidheid afnam. Hartz houdt er rekening mee dat er naast depressie en chronische vermoeidheid nog een derde factor is die meespeelt. Pas wanneer we...

Nieuwe indicator chronisch vermoeidheidssyndroom

Hoge concentraties van een stofwisselingsproduct van serotonine zijn mogelijk een goede indicator voor het chronisch vermoeidheidssyndroom, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. In een ander onderzoek onder CVS-patiënten toonde dr. Joseph Bellanti al aan dat het voedingssupplement NADH de hoeveelheid neurotransmitters, waaronder serotonine, liet stijgen. Bij 10 mensen uit dit onderzoek en 10 mensen die op placebo gezet waren werden voor...

Bacterie bron van chronisch vermoeidheidssyndroom (ME, CVS)?

Een infectieziekte die zich langzaam ontwikkelt, is mogelijk de bron van een veel chronische aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en het zogenaamde Gulf War Syndrome. Garth Nicolson van het Institute for Molecular Medicine zegt dat primitieve bacterievormen, mycoplasma's genaamd, verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en pijn aan gewrichten. Vaak zijn er maar weinig behandelmethoden voor deze...

NADH nieuwe energiebron CVS-patiënten

Onderzoek met een voedingssupplement in de Verenigde Staten doet vermoeden dat patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS / ME) hier baat bij hebben. Het supplement bevat het enzym NADH, dat het lichaam zelf kan synthetiseren uit vitamine B3. Dr. Joseph Bellanti die het onderzoek leidde, ontdekte dat maar liefst 72% van de onderzoeksgroep erop vooruit ging. Voor het...

Chronische vermoeidheid regelmatig door allergie veroorzaakt

Allergie voor voedsel, planten of dieren kan bij sommige mensen de oorzaak zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME), zo blijkt uit onderzoek dat dr. James Jones aan de National Jewish Medical and Research Center uitvoerde. Jones onderzocht vier verschillende groepen: één met ME-patiënten, één met allergie-patiënten, één met depressieve personen en een controlegroep. In totaal werden 120 mensen 3 jaar...

American Heart Association adviseert: meet homocysteïne!

De American Heart Association pleit ervoor dat personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten specifiek hun homocysteïnespiegels moeten laten bepalen. Het gaat om mensen die zelf al een of andere hart- of vaatziekte hebben of bij wie het in de naaste familie zit. Aanleiding is de stroom van onderzoeken van de laatste tijd die aantonen dat hoge homocysteïnespiegels...

Chemische overgevoeligheid gevolg van slechte medische begeleiding

Een intolerantie voor chemische geuren is mogelijk het gevolg van overgevoeligheid van bepaalde zenuwcellen. Volgens Amerikaanse onderzoekers gaat deze situatie vaak samen met slechte medische en psychiatrische resultaten over langere tijd. Vrouwen hebben tegenwoordig opvallend vaak last van lichamelijke klachten, sick-building-syndroom, overgevoeligheid voor veel stoffen, chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie, zo geven dr. Iris R. Bell en collega's aan in Journal...

ME-patiënte bij Oprah

De laatste tijd hebben de Amerikaanse media erg veel aandacht besteed aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, oftewel ME. Oprah Winfrey was één van de mensen die de ziekte in haar show bekendheid gaf. Ook invloedrijke radioprogramma’s en kranten, die in de gehele V.S. gelezen worden, werkten mee om de bevolking bij te praten over deze steeds vaker voorkomende ziekte. In de...

Carnitine bij ME

Het chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encephalomyelitis, kortweg ME, wordt gekenmerkt door zware spiervermoeidheid na geringe inspanning. Bij het overgrote deel van de patiënten worden afwijkingen gevonden in de mitochondriën van de spieren. Het aminozuurderivaat L-carnitine is essentieel voor de energieproductie in de mitochondriën.In dit onderzoek werd de werkzaamheid van carnitine vergeleken met amantadine, een antiviraal middel dat bij multiple sclerose...

ME in mijn psychiatrische praktijk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1997 [5 pagina’s] ME, ofwel myalgische encephalomyelitis of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) grijpt snel om zich heen. Ongeveer 1% van de bevolking lijdt mo­menteel hieraan en het aantal gevallen is in de periode van 1988-1993 met 500% gestegen. Steeds vaker komen therapeuten dit syndroom tegen in hun praktijk. Ik heb mijn patiënten systematisch onderzocht en ik...

Parasieten en Chronische vermoeidheid?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1997 [4 pagina’s] 'We hebben hier in de Verenigde Staten te maken met een enorm probleem met parasieten. Het is alleen nog niet onderkend.' Dit zei in 1991 dr. Peter Weina, hoofd van de afdeling Pathobiology van de Walter Reed Army Institute of Research. De Amerikaanse orthomoleculaire arts Leo Galland sluit zich hier volledig bij...

Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1996 [3 pagina’s] Tot voor kort werden patiënten met het chronisch vermoeidheids­syndroom door artsen met een scheef oog bekeken: 'het zal wel iets psychisch zijn'. De laatste jaren begint de erkenning voor de realiteit van dit ziektebeeld, dat ook bekend staat onder de naam myalgische encephalomyelitis (ME), steeds meer te komen. Hoewel de oorzaak van...

Sick building syndroom en chronisch vermoeidheidssyndroom

Karakteristiek voor het Sick Building Syndroom, afgekort SBS, zijn aandoeningen aan de luchtwegen, hoofdpijn en vermoeidheid als voornaamste en in het oog springende klachten. Voor het chronisch vermoeidheidssyndroom of ME gelden voortdurende verschijnselen van vermoeidheid, zere keel, hoofdpijn en neurologische symptomen. In een studie door A.C.Chester en P.H.Levin werden drie voorkomens van SBS geevalueerd. Waargenomen werd een ander ernstiger ziektebeeld,...

Verlaagd carnitine bij chronische vermoeidheid

In dit onderzoek werden de acylcarnitine niveaus in het serum van 38 patienten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) vergeleken met die bij 308 gezonde controle patienten. Bij de meeste patiënten werd een acylcarnitine deficientie gevonden. Carnitine is van belang voor de energie produktie en de modulatie van de intramitochondriele coenzym A (CoA)/acyl-CoA ratio in skeletspieren. Deze carnitinedeficientie zou kunnen leiden...

Aminozuren bij ME

Een opvallend resultaat werd onlangs behaald in een onderzoek bij ME patiënten met een per individu samengesteld aminozuurmengsel. De onderzoekers waren van de veronderstelling uitgegaan dat de chronische vermoeidheid bij ME wel eens het gevolg zou kunnen zijn van een verminderde ATP-produktie. Ook de psychische symptomen die men vaak bij ME aantreft, zoals concentratiestoornissen, geheugenverlies en depressie, zouden een weerspiegeling...

Moeheid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1994 [4 pagina’s] Moeheid is een verschijnsel dat in de medische wereld de nodige onduidelijkheid geeft. Enerzijds kan het verschijnsel bij iedereen optreden, zonder dat men ziek is. Zo kan men zich bijvoorbeeld na een flinke inspanning al dan niet 'heerlijk' moe voelen. Ook kan men moeheid beschouwen als een gezonde waarschuwing bij een overbelasting...

Coenzym Q10 verbetert de diastole

Patiënten met hypertensie, het mitraalklep prolaps syndroom of het chronisch vermoeidheidssyndroom kregen coenzym Q10. Dit resulteerde in een afname van de hoge bloeddruk bij 80 procent en een verbetering van de diastolische functie bij alle patiënten die een follow-up echocardiogram lieten maken. Ook nam de dikte van het myocardium af bij 53 procent van de patiënten met hypertensie en bij...

Wonen en onze gezondheid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1989 [9 pagina’s] De woning kan gezien worden als een tweede lichaam. Hij dient dan ook de eigenschappen te hebben van een gezond lichaam. De auteur, architect Wirix, beschouwt dit artikel als een bouw-biologische verkenning. Achtereenvolgens komen aan de orde: het binnenklimaat, electrobiologische aspecten en de biologische architectuur zelf. Tevens doet hij enkele praktische aanbevelingen om...

OH-cholesterol en kanker

De moderne oncologie heeft een wezenlijke verrijking ondergaan door de ontdekking van tumor-marker. Men onderscheidt tumormarkers in engere zin, de 'tumor-afhankelijke antigenen', de door de tumorcel zelf geproduceerde eiwitten, zoals CEA, Ca 15-3, Ca 12-5 en tumormarkers in bredere zin: stofwisselingsprodukten die niet door de tumor zelf gemaakt worden, maar waarvan de productie door hem beaanvloed wordt.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+