Zoekresultaten

Vitamine D zinvol bij neuropathie

Intramusculaire injectie met een hoge dosis vitamine D vermindert pijn bij personen met diabetische neuropathie. Er namen 143 personen met diabetes type-2 deel met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Met behulp van vragenlijsten werd vastgesteld dat er sprake was van neuropathische pijn (zenuwpijn) die gekenmerkt wordt door brandende, stekende pijn en een verminderd gevoel. De deelnemers kregen een eenmalige...

Alfaliponzuur effectief bij polyneuropathie

Suppletie met alfaliponzuur kan symptomen verminderen van polyneuropathie. Polyneuropathie is een complicatie van diabetes waarbij meerdere zenuwen aangetast zijn. Er namen 45 patiënten met diabetes type-2 en polyneuropathie deel aan de studie. Alle patiënten kregen gedurende vier weken dagelijks 600 mg R,L-alfaliponzuur oraal toegediend. Vervolgens werden ze in twee groepen verdeeld waarbij in een groep gedurende zestien weken werd doorgegaan...

Genvariant beïnvloedt vitamine B6-status

Wetenschappers van de Trinity College in Dublin hebben genvariaties ontdekt die van invloed zijn op de vitamine B6-status. Ze selecteerden 2345 gezonde jongvolwassenen waarbij gekeken werd naar zogenaamde SNP’s (Single Nucleotide Polymorphisms) in genen die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij de stofwisseling van vitamine B6. SNP’s zijn variaties van het DNA van een enkele nucleotide. Bij de deelnemers...

Multi en neuropathie door chemotherapie

Suppletie met een multivitaminesupplement kan negatieve effecten van chemotherapie tegengaan. Amerikaanse wetenschappers van de National Cancer Institute verzamelden gegevens van 1125 personen met borstkanker. De deelnemers vulden vragenlijsten in over het gebruik van multivitamines en andere supplementen voor en op het moment van de diagnosestelling. Van deze patiënten vulden er 1068 na zes maanden opnieuw een vragenlijst in om het...

Vitamine D verlicht diabetes en depressie

Suppletie met vitamine D kan symptomen van diabetes verlichten. De studie werd gepresenteerd tijdens een conferentie op de Loyola's Health Sciences Campus in Chicago. Het effect van vitamine D werd getest bij vrouwen met diabetes type-2 die tevens te kampen hadden met pijn en depressies. Wekelijks werd een dosis vitamine D2 van 50.000 IE gegeven gedurende een periode van zes...

Voedingssupplementen zinvol bij diabetische neuropathie

Suppletie met micronutriënten kan symptomen van diabetische neuropathie verlichten. Er werden 75 patiënten met diabetes type-2 verdeeld in 3 groepen die gedurende gedurende 4 maanden suppletie kregen. De patiënten in groep 1 kregen dagelijks 20 mg zink, 250 mg magnesium, 200 mg vitamine C en 100 mg vitamine E. De patiënten in groep 2 kregen naast deze vitamines en mineralen...

Alfaliponzuur gunstig bij neuropathie

Een hoge dosering alfaliponzuur vermindert symptomen van polyneuropathie. Voor de studie werden 236 diabetici met polyneuropathie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 12 weken dagelijks 1800 mg alfaliponzuur (3 maal 600 mg) of een placebo. Van de patiënten in de suppletiegroep had 73% na 12 weken minder klachten ten opzichte van 18% in de placebogroep. De Totale...

Vitamine B12 effectiever bij pijnlijke diabetische neuropathie

Een Iraanse onderzoeksgroep publiceerde een studie waarin werd geconcludeerd dat voor de behandeling van pijnlijke diabetische neuropathie een injectie met vitamine B12 beter werkt dan nortriptyline, de standaardmedicatie voor deze aandoening.Hun onderzoek betrof 100 patiënten met pijnlijke diabetische neuropathie. In willekeurige groepen verdeeld werden zij behandeld met ofwel een injectie met vitamine B12 ofwel nortriptyline, een antidepressivum dat ook tegen...

Vitamine D tekort bij chronische darmontsteking

Personen met een chronische darmontsteking zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hebben een lager vitamine D-gehalte. Dit verklaart mogelijk waarom deze darmaandoeningen veelvuldig gepaard gaan met een lage botdichtheid. Aan de studie namen jonge personen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa deel. Ook werd een controlegroep gevormd. Het vitamine D-gehalte en de botdichtheid van zowel het...

Diabetici gebaat bij vitamine D

Suppletie met een enkele hoge dosis vitamine D verbetert de endotheelfunctie bij diabetici. Dit bleek uit een studie met 34 Schotse patiënten met diabetes type-2, een gemiddelde leeftijd van 64 jaar en een gemiddelde concentratie 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) in het bloed van 38,3 nmol/l. Bij de screening van patiënten voor dit onderzoek, die in de winter plaatsvond, ontdekten de onderzoekers...

Vitamine D gunstig voor bloeddruk

Een hogere vitamine D-status houdt bij blanke personen zonder hypertensie verband met een lagere systolische bloeddruk. Dit bleek uit een studie met 4663 personen met een blanke, en 3036 personen met een donkere huidskleur. Het verband bleek echter geen stand te houden als voor leeftijd werd gecorrigeerd. Echter, een concentratie 25(OH)D hoger dan 80 nmol/l hield, vergeleken met een concentratie...

Acupressuur tegen angst en pijn bij armbreuk

Acupressuur vermindert angst en pijn bij patiënten met een gebroken onderarm. Dit bleek uit een studie met 32 patiënten die met pijn van een distale breuk van het spaakbeen in de onderarm met de ambulance naar de eerste hulp van het ziekenhuis werden vervoerd. Tijdens deze tocht ontvingen ze willekeurig verdeeld echte acupressuur of sham-acupressuur. De tekenen van vitaliteit, pijn...

Bessen gezond voor hart en bloedvaten.

Regelmatige consumptie van bessen houdt hart en bloedvaten gezond. Dit bleek uit een studie met 72 personen van middelbare leeftijd die geen medicijnen gebruikten. Ze hadden allen één of meer van de volgende risicofactoren voor hart- en vaatziekten: een matige hoge bloeddruk, een verhoogde bloedglucosespiegel, een verhoogde concentratie totaal-cholesterol, een verhoogde concentratie triglyceriden of een lage concentratie HDL-cholesterol in het...

L-carnitine mogelijk nuttig bij diabetes

Diabetespatiënten met complicaties hebben significant lagere carnitinespiegels dan suikerpatiënten zonder complicaties. In Iran werd een onderzoek uitgevoerd onder 33 vrouwen met suikerziekte en met complicaties (retinopathie, neuropathie en hyperlipidemie) en 18 vrouwelijke suikerpatiënten zonder complicaties. Naast het vrije carnitine in serum werden ook glucose en lipidenwaarden bepaald. Voorts werden de systolische en diastolische bloeddruk, de BMI en de nutritionele status...

Antioxidantcapaciteit borstvoeding hoger dan van flesvoeding

Flesvoeding op basis van koemelk bleek minder antioxidatieve bescherming te bieden dan borstvoeding. In een studie met 54 gezonde baby’s van drie tot zes maanden werd vitamine C, albumine, bilirubine, urinezuur en de totaal antioxidant capaciteit (TAC), alsmede totaal peroxide (TP) en de oxidatieve stress index (OSI) in het plasma gemeten. De meetwaarden tezamen verschaffen inzicht in de antioxidantstatus van...

Homocysteïne verbonden met ernst van hartfalen

In een gecontroleerde studie met 159 patiënten die aan congestief hartfalen leden en 119 controlepersonen werd een positieve correlatie gevonden tussen een verhoogde homocysteïnespiegel en de ernst van de ziekte. Patiënten en controlepersonen werden gemiddeld 4,13 jaar gevolgd. De gemiddelde homocysteïnespiegels waren significant hoger bij de patiënten met congestief hartfalen (15,80 micromol per liter) vergeleken met controlepersonen (10,90 micromol per...

Bij onduidelijke neuropathie testen op hypoglycemie

Alle patienten met onduidelijke sensorische of sensomotorische neuropathie dienen volgens dr Michael Polydefkis van John Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten, op glucosetolerantie getest te worden. De opvatting dat neuropathie het gevolg is van een vergevorderde diabetes mellitus is aan herziening toe. Meer en meer wordt duidelijk dat al voor het manifest worden van suikerziekte zenuwschade kan optreden. Bij 73 patienten...

Zenuwbeschermende vitamine D analogen

In 1996 publiceerde dr. Philip Landfield, van de afdeling Farmacologie aan de Universiteit van Kentucky, over de behandeling van ratten met calcitriol, de biologisch hoogactieve vorm van vitamine D. Hij observeerde significante vertraging van veroudering in de hippocampus van de rattenhersenen. Landfield geldt als een deskundige op het gebied van electrochemische functiestoornissen in slecht functionerende of verouderende hersenen. Gebruikmakend van...

Verbetering polyneuropathie door vitamine E bij ouderdomsdiabetes

In de pathologie van ouderdomsdiabetes speelt oxidatieve stress een belangrijke rol. Onvoldoende controle van vrije radicalenproductie kan leiden tot diabetescomplicaties, bijvoorbeeld polyneuropathie. Via electrofysiologische metingen kan de graad van neuropathie worden vastgesteld. Een van de vroege kenmerken welke bij suikerziekte worden geconstateerd betreft een verminderde zenuwbaangeleiding. Een interventieonderzoek aan de Hacettepe Universiteit in Ankara met vitamine E als antioxidant en...

Carpaaltunnelsyndroom en de vitamine C/vitamine B6 ratio

Het carpaaltunnelsyndroom (CTS) is een vorm van compressie-neuropathie in de handwortel. Uit eerdere onderzoeken is een verband gebleken met tekorten aan vitamine B6. Soms worden successen gemeld door de dagelijkse inname van 50 milligram of meer vitamine B6 gedurende minstens twaalf weken. Als onderdeel van een lopende studie naar CTS bij werkers in de industrie werden de concentraties vitamine C...

Alfaliponzuur kan diabetes complicaties verbeteren

Perifere neuropathie (PN) en autonome neuropathie van het hart (CAN) zijn veel voorkomende complicaties bij diabetes. Er zijn aanwijzingen dat oxidatieve stress (vrije radicalen) een rol spelen bij het ontstaan van deze complicaties. In een studie waaraan 328 patiënten met insuline-onafhankelijke diabetes (NIDDM) deelnamen, werd het effect op PN onderzocht van intraveneuze toediening van alfaliponzuur in drie doseringen (1200, 600...

Diabetische polyneuropathie met vitamine B6, B12 en vetoplosbaar vitamine B1

Bij diabetische polyneuropathie zijn vooral de lange axonen in de extremiteiten aangedaan, waarbij sensorische defecten in de extremiteiten op de voorgrond treden. Benfotiamine, een vetoplosbaar derivaat van vitamine B1 (40 mg) werd in combinatie met vitamine B6 (90 mg pyridoxinehydrochloride) en B122 (0,25 mg cyanocobalamine) gedurende 12 weken gegeven aan 11 diabetici met polyneuropathie. Deze dosis werd de eerste 10...

Alfaliponzuur en diabetische neuropathie

Onderzocht werd bij 320 personen met niet-insuline- afhankelijke diabetes of de bij hen optredende symptomatische perifere neuropathie beïnvloed kon worden met alfaliponzuur. At random en dubbelblind werden ze ingedeeld in vier groepen, die gedurende drie weken 3 doses kregen per infuus van resp. 1200, 600, 100 mg alfaliponzuur of een placebo. Afname van symptoomscore van de voeten was het grootst...

Diabetische polyneuropathie en alfaliponzuur

In een overzichtsartikel naar aanleiding van een symposium over diabetische neuropathie, wordt dieper ingegaan op de rol van alfaliponzuur in de behandeling van deze aandoening die 25 tot 50% van alle diabetespatiënten treft. De belangrijkste bevorderende factor voor polyneuropathie is hyperglycaemie, zoals die bij diabetici voorkomt. Ook verhoogde concentraties vrije zuurstofradicalen kunnen bijdragen aan het verlies van neurologische functies bij...

Foliumzuur helpt soms bij neuropathie

Dat vitamine B12 helpt bij neuropathie is al vele jaren bekend. Minder bekend is dat patiënten met neuropathie ook gunstig kunnen reageren op foliumzuur. 8 patiënten (4 mannen en 4 vrouwen) met neuropathie hadden normale vitamine B12 niveau's in het serum, maar lage foliumzuur niveau's. 6 van de 8 rea­geerden gunstig op foliumzuur. De leeftijd van de patiënten varieerde van...

Vegetarisch dieet voor diabetici

Een vegetarisch dieet met ongeraffineerde voedingsmiddelen, weinig vet (10-15%) en veel vezels plús lichaamsbeweging gaf de volgende gunstige effecten bij 21 patiënten die op latere leeftijd diabetespatiënt waren geworden: het verdwijnen van pijn die het gevolg was van neuropathie binnen 4-16 dagen; een gewichtsafname van gemiddeld 4,9 kilogram binnen 25 dagen; daling van het bloedglucosepeil (nuchter) van 35% bij de...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+