Zoekresultaten

Relatie mondconditie en leverkanker

Er is een verband aangetoond tussen een slechte mondgezondheid en een verhoogde kans op een hepatocellulair carcinoom (leverkanker). Er werd geen relatie gezien met andere soorten kanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 475.000 proefpersonen van het UK-Biobank cohort. Het betrof Britten in een leeftijd van 40 tot 69 jaar. Bij de deelnemers werd nagegaan of ze...

Bacterie verklaart relatie tussen tandvlees en hartziekten

Een studie van wetenschappers van de University of Connecticut geeft een verklaring voor de inmiddels bewezen relatie tussen tandvleesaandoeningen en hart- en vaatziekten. Lipiden die geproduceerd worden door Bacteroidetes-bacteriën blijken de ‘missing link’. De wetenschappers onderzochten de atherosclerotische plaques van patiënten met hart- en vaataandoeningen. Ze ontdekten dat de lipiden in de plaques chemisch gezien verschilden van lipiden die van...

Probiotica effectief bij parodontitis

Suppletie met probiotica, in het bijzonder Lactobacillus reuteri, is effectief bij de behandeling van een chronische ontsteking van het tandvlees en kaakbot (parodontitis).  De wetenschappers selecteerden relevante studies uit elektronische databanken. Het betrof gerandomiseerde, klinische studies waarbij een vergelijking gemaakt werd tussen de standaardbehandeling van parodontitis, al dan niet aangevuld met probioticasuppletie. De standaardbehandeling bestaat uit een grondige reiniging van...

DHA gunstig bij parodontitis

Suppletie met het omega 3-visvetzuur DHA kan symptomen van parodontitis significant verbeteren. Parodontitis is een aandoening waarbij het weefsel rondom de tanden ontstoken is. Dit kan uiteindelijk leiden tot tandafbraak. Er werden 55 volwassenen met een milde vorm van parodontitis verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Afhankelijk van de groep kregen ze gedurende drie maanden dagelijks een capsule met 2000...

Taurine goed voor tandvlees

Suppletie met taurine leidt tot sneller herstel van beschadigd tandvlees. Er werden 16 monsters van tandvlees genomen bij 8 personen. Deze werden behandeld met een oplossing met 1% taurine of een zoutoplossing. Na toediening van de taurine-oplossing werd compleet nieuw epitheelweefsel gevormd, terwijl toediening van de zoutoplossing leidde tot incomplete regeneratie. Er werd een verband gevonden tussen de lengte van...

Vitamine D en parodontitis

Het is reeds bekend dat een vitamine D-tekort verband houdt met ontstekingen in de mond en het tandvlees. Aan de University of Michigan is nu ook onderzoek gedaan naar het effect van de vitamine D-spiegel op het herstel na kaakchirurgie. Aan het onderzoek namen 40 proefpersonen met ernstige chronische parodontitis deel. De vrijwilligers ondergingen chirurgie en slikten dagelijks calcium- en...

Gezondere tanden met probiotica

Orale toediening van probiotica verbetert de conditie van het gebit en tandvlees. Dit blijkt uit een review. Probiotica zorgt voor een soort filmlaag in de mond waar ziekmakende bacteriën moeilijker doorheen komen. Uit diverse studies blijkt dat de plaquevorming significant afneemt evenals het aantal ziekmakende bacteriën. De concentratie cytokinen - als maat voor ontstekingsreacties - daalt eveneens. Ook neemt de...

Omega 3-vetzuren en aspirine nuttig bij parodontitis

Suppletie met omega 3-vetzuren kan in combinatie met aspirine ingezet worden bij de behandeling van parodontitis. Aan de studie namen 80 personen deel met parodontitis. Ze werden verdeeld in een behandel- en placebogroep en kregen allen een parodontologische behandeling. De personen in de behandelgroep kregen daarnaast dagelijks 900 mg omega 3-vetzuren en 81 mg aspirine. De anderen kregen een placebo....

Visolie voor gezonde tanden

Visolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen. In Japan is daarom onderzocht of dit ook een effect heeft op de mondgezondheid. Er werden 55 zelfstandig levende ouderen met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar geselecteerd voor het onderzoek. Gedurende drie dagen werd exact bijgehouden wat de proefpersonen aten. Hieruit werd de inname van energie en de omega 3-vetzuren EPA en DHA berekend. Deze...

Calcium en vitamine D voor gezond tandvlees

Het slikken van extra vitamine D en calcium bevordert de periodontale gezondheid, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.Het onderzoek betrof 51 patiënten, afkomstig van twee verschillende tandartsenpraktijken, die vanwege chronische tandvleesontsteking periodontale onderhoudstherapie kregen. Bij 23 patiënten werd deze therapie aangevuld met vitamine D- en calciumsuppletie. Dit in een dagelijkse dosis van minimaal 400 IE vitamine D en minimaal 1000...

Minder tandvleesproblemen met groene thee

De resultaten van Japanse studie tonen aan dat het regelmatig drinken van groene thee de kans op periodontale aandoeningen mogelijk verlaagt. Bij een periodontale aandoening is er sprake van een chronische ontsteking die het tandvlees en/of de boven- en onderkaak aantast. Groene thee bevat polyfenolen waarvan in eerdere in-vitro-studies al een remmend effect op ziekteverwekkende periodontale bacterieën was aangetoond. Voor...

Anthocyanen tegen obesitas en metabool syndroom

Het metabool syndroom wordt gekarakteriseerd door abdominaal vet, hoge bloeddruk en een verstoorde glucose- en insulinestofwisseling. Het houdt verband met een verhoogd risico van zowel diabetes type-2 als hart- en vaatziekten. Geschat wordt dat het metabool syndroom bij 15% van de volwassen Europeanen en bij 32% van de volwassen Amerikanen voorkomt. Obesitas wordt erkend als de belangrijkste risicofactor voor het...

Laag foliumzuur bij paradontale aandoeningen

Er bestaat een onafhankelijk verband tussen een lage foliumzuurspiegel en paradontale aandoeningen. Dit bleek uit een studie in Taiwan bij oudere personen die hun eigen gebit nog hadden. De onderzoeksgroep was afkomstig van een bevolkingsonderzoek en bestond uit 844 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 70,6 jaar. Hoe lager de foliumzuurspiegel in het serum was, hoe meer paradontaal verval te...

Antioxidanten beschermen tegen periodontitis

Uit een Britse studie bleek dat naarmate de concentratie antioxidanten in het serum lager was, de kans op periodontitis toenam. Dit verband gold ook voor mensen die nooit hadden gerookt. Bij 11.480 personen met een leeftijd ouder dan 21 jaar werden de serumconcentraties van vitamine C en bilirubine gemeten en werd daarnaast de totale antioxidantencapaciteit (TAOC) in het serum bepaald....

Melatonine bij tandvleesaandoeningen

Bij een groep van 37 patiënten met verschillende stadia van tandvleesaandoening werd een significant verband gevonden tussen de concentratie melatonine en de ernst van de tandvleesaandoening. De concentraties melatonine in speeksel en plasma, de verhouding speeksel/plasma-melatonine en de ernst van de tandvleesaandoening uitgedrukt als CPI-waarde werden per patiënt vastgesteld. Een significante correlatie werd gevonden voor CPI en de verhouding speeksel/plasma-melatonine....

Probioticum verbetert tandvleesconditie

Matige tot ernstige gingivitis en tandvleesplaque blijken gunstig beïnvloed te worden door suppletie met de melkzuurbacterie Lactobacillus reuteri type 1 of 2. In een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek met 59 patiënten met matige tot ernstige gingivitis werden de effecten van twee Lactobacillus reuteri-typen (2 x 10-8 kiemen per dag) bestudeerd. Twintig patiënten kregen L. reuteri type 1 (LR-1), 21 patiënten...

Laserbehandeling tandvlees binnenkort mogelijk

Doctoren zijn druk bezig met nieuwe behandelmethoden voor tanden en tandvlees. Zo werkt dr. Dietrich Klinghardt aan een methode waarbij sterilisatie van tanden en tandvlees mogelijk is waardoor veel chronische aandoeningen bestreden kunnen worden. De 8-watt laser die voor deze methode gebruikt wordt, is tegenwoordig al een erg effectief hulpmiddel bij open-hart-operaties. Sinds het gebruik van de laser is het...

Gebitsproblemen verhogen risico hart- en vaatziekten

Oudere mannen met periodontose hebben vaak ook hart- en vaatproblemen. Dit ontdekte dr. Walter Loesche bij onderzoek onder 400 mannen die in het ziekenhuis lagen. Mannen met ernstige tandvleesziekten waarbij het tandvlees van bijna iedere tand bloedde, hadden 4,5 maal zoveel kans op hart- en vaatziekten dan mannen die een gezond gebit hadden. Het ging om mannen boven de 60...

Overgewicht bedreigt gebit

Mensen die lijden aan overgewicht hebben een verhoogd risico op aandoeningen van het tandvlees, zoals periodontose of tandwortelvliesontsteking. Hierdoor is eveneens de kans op tandverlies verhoogd. Het was al bekend dat overgewicht de kans op hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes verhoogt. Daar kan het resultaat van dit Japans onderzoek nu aan worden toegevoegd. De Japanners onderzochten 241 mannen en...

Tandvleesontsteking

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1991 [2 pagina’s] Bij slechts drie procent van onze oosterburen is volgens het Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) het tandvlees gezond. Er zijn geen aanwijzingen dat dit in Nederland en België anders is. Meer dan de helft van alle schoolkinderen heeft een tandvleesontsteking. Vast is komen te staan dat mensen boven de vijftig eerder hun...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+