Carnitine en myocardinfarct

L-carnitine kan mogelijk na een myocardinfarct necrose van het hartspierweefsel en andere complicaties beperken. Twee groepen van 51 resp. 50 personen die een infarct kregen, werden gedurende 28 dagen behandeld met 2 gram L-carnitine per dag of een placebo. Na 7 dagen was de lactase dehydrogenase in de carnitinegroep minder gestegen dan in de placebogroep. Na 28 dagen bleek de omvang van het infarct bij de carnitinegroep significant kleiner, de QRS-score significant lager evenals het serum-aspartaattransaminase en lipideperoxiden. Er was tevens minder sprake van angina pectoris, hartfalen met vergroting van de linker harthelft en aritmieën.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+