Placebo

nepmiddel dat zijn werking dankt aan suggestie. Wordt veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek om de mogelijkheid van een suggestieve werking van het te onderzoeken middel uit te sluiten, door de ene helft van de te onderzoeken groep het nepmiddel te geven en de andere helft het te onderzoeken middel. Een dergelijk onderzoek wordt een placebogecontroleerd onderzoek genoemd.

Artikelen over Placebo