Foliumzuur tijdens zwangerschap verbetert spraakontwikkeling kind

Suppletie met foliumzuur tijdens de zwangerschap komt de spraakontwikkeling van het kind ten goede, aldus het Noorse Instituut voor Volksgezondheid.
Het Instituut concludeert dit uit onderzoek onder bijna 40.000 kinderen. Tijdens de zwangerschap werd het supplementgebruik van de aanstaande moeders van 4 weken voor tot 8 weken na de conceptie vastgelegd. Op een leeftijd van 3 jaar vulden de moeders een vragenlijst in over het spraakvermogen van hun kinderen.
Van alle kinderen had 0,5% een ernstige spraakachterstand, wat werd gedefinieerd als het kunnen spreken van slechts één woord of het uiten van onverstaanbare klanken. 24% van de moeders slikte geen voedingssupplementen tijdens de zwangerschap; 0,9% van hun kinderen had een ernstige taalachterstand. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap foliumzuur slikten, hadden 45% minder kans op een spraakachterstand op 3-jarige leeftijd in vergelijking met nakomelingen van moeders die gedurende hun zwangerschap geen supplement gebruikten. Het maakte hierbij niet uit of de moeder het slikken van foliumzuur combineerde met het gebruik van andere voedingssupplementen. Het gebruik van supplementen zonder foliumzuur tijdens de zwangerschap was niet van invloed op de spraakontwikkeling van de kinderen.
Foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap heeft een gunstige invloed op de neurologische ontwikkeling van het ongeboren kind. Dit vermindert onder meer het risico van een ernstige spraakachterstand op 3-jarige leeftijd.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+