Hartinfarct door NSAID

Het gebruik van pijnstillers van het type NSAID’s (non-steroidal anti-inflammatory drugs) is geassocieerd met een significant verhoogd risico van een hartinfarct. Dit blijkt uit een meta-analyse.

De studies werden geselecteerd uit de medische databanken Medline, Embase en Pubmed. Het betrof studies waarbij het risico van een myocardinfarct werd vergeleken tussen gebruikers en niet-gebruikers van de NSAID’s naproxen, diclofenac en ibuprofen en de COX-2-selectieve NSAID’s celecoxib (Celebrex) en rofecoxib (Vioxx). Er werd gekeken naar het risico voor de afzonderlijke NSAID’s, de dosis en de duur van gebruik.

Het betrof in totaal 446.763 proefpersonen waarvan 61.460 een hartinfarct kregen. Gebruik van NSAID’s was geassocieerd met een verhoogde kans op een infarct, ongeacht de dosis en gebruiksduur. Wel bleek het risico van een infarct het grootst gedurende de eerste maand van gebruik en bij toediening van een hoge dosis. Langdurig gebruik van NSAID’s was niet geassocieerd met een hogere kans op een infarct en na staken van de medicatie nam het risico af. Gebruik van een NSAID verhoogde het risico van een infarct gedurende de eerste week met 24% voor celecoxib, 48% voor ibuprofen, 50% voor diclofenac, 53% voor naproxen en 58% voor rofecoxib.

Alle NSAID’s zijn geassocieerd met een verhoogde kans op een hartinfarct. Van de NSAID’s heeft celecoxib echter het gunstigste risicoprofiel.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+