Homocysteïne verhoogd bij psoriasis

Patiënten met chronische plaque psoriasis hebben meer kans op hyperhomocysteïnemie en daardoor meer kans op hart- en vaatziekten. Om dit risico te verlagen, lijken dieetaanpassingen relevant voor patiënten met matige tot ernstige psoriasis.
In een case-control studie werden bij 40 patiënten met chronische plaque psoriasis en 30 gezonde controles concentraties foliumzuur en homocysteïne in plasma gemeten.
Patiënten met psoriasis bleken hogere plasmaconcentraties homocysteïne te hebben dan de controles (patiënten 16,0 mumol/,, controlegroep 10,4 mumol/l), terwijl de gemiddelde plasmaconcentratie foliumzuur lager was bij de patiënten dan bij de controles (patiënten 3,6 nmol/l, controlegroep 6,5 nmol/l).
Daarnaast werd in de patiëntengroep een directe correlatie gevonden tussen de concentratie homocysteïne in plasma en ernst van de ziekte en een negatieve correlatie tussen de concentratie foliumzuur en ernst van de ziekte. Bovendien werd een omgekeerde correlatie gevonden tussen homocysteïne en foliumzuur bij de patiënten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+