Meta-analyse: vitamine C bij verkoudheid

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Routinematige suppletie van vitamine C bij mensen onder normale omstandigheden vermindert de incidentie van verkoudheid niet. Wanneer mensen gedurende korte perioden zware lichamelijke of geestelijke arbeid moeten verrichten, dan heeft vitamine C-suppletie wel een positief effect op het voorkomen van verkoudheid. Vitamine C-inname na intrede van een verkoudheid heeft geen effect. Vitamine C-profylaxe gaf wel een klein, maar significant verschil te zien in de duur en ernst van de verkoudheid in vergelijking met placebo. Dit zijn de conclusies van een meta-analyse van onderzoekers van de Australian National University.
Voor deze meta-analyse werden drie elektronische databases geraadpleegd: de Cochrane Library, Medline en Embase. Om in het onderzoek opgenomen te worden, moesten de onderzoeken aan bepaalde criteria voldoen. De onderzoeken moesten placebogecontroleerd zijn en minimaal één van de volgende resultaten beschrijven: incidentie, duur of ernst van de verkoudheid. Incidentie werd gedefinieerd als percentage deelnemers dat één of meer episoden van verkoudheid doormaakten. Duur werd gedefinieerd als het aantal ziektedagen. Ernst werd gedefinieerd als het aantal dagen dat men niet naar school of het werk ging, of werd bepaald via een symptoomscore.
In 29 onderzoeken werd geen verschil gevonden in het aantal opgelopen verkoudheden tijdens profylaxe in vergelijking met placebo. In een subgroep van zes onderzoeken, uit de 29 onderzoeken, met in totaal 642 marathonlopers, skiërs en soldaten in koude omstandigheden, bleken de vitamine C-gebruikers gemiddeld de helft beter beschermd dan de niet-vitamine C-gebruikers. Voor de duur werd in dertig onderzoeken met in totaal 9676 episoden van verkoudheid een afname van 8% gevonden bij volwassenen en 13,5% voor kinderen tijdens profylaxe. In vijftien onderzoeken betreffende de ernst van de episoden werden verschillen gevonden als werd gekeken naar de duur dat men thuis bleef of als beoordeeld werd via een symptoomscore. In beide gevallen werd wel een positief effect van vitamine C-profylaxe aangetoond. Voor starten met vitamine C na aanvang van de verkoudheid werd in zeven onderzoeken, met in totaal 3294 episoden van verkoudheid, geen significant verschil ten opzichte van placebo gevonden. In vier onderzoeken werd geen verschil gevonden in ernst ten opzichte van placebo.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.