Octacosanol en vitamine K2 effectief bij statine

Suppletie met vitamine K2 in combinatie met octacosanol draagt bij aan verlaging van het cholesterolgehalte. Octacosanol is te vinden in onder andere suikerriet en is als supplement verkrijgbaar.

Voor de studie werden proefpersonen verdeeld in een suppletie- en controlegroep (4031 versus 2564 proefpersonen). Het merendeel van de proefpersonen had een verhoogd cardiovasculair risico, vooral als gevolg van hoge bloeddruk. Ook werd door de meeste proefpersonen een statine gebruikt. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende drie maanden dagelijks een supplement dat bestond uit 45 mcg vitamine K2 en 20 mg octacosanol. Voor en na de suppletieperiode werden bloedmonsters geanalyseerd.

In de suppletiegroep werd onder invloed van het supplement een significante daling gezien van het totale cholesterolgehalte, LDL-cholesterol en het triglyceridengehalte. Tevens werd een significante toename gezien van het gunstige HDL-cholesterolgehalte. Wanneer het supplement gebruikt werd in combinatie met een statine, werden de streefwaarden van het LDL- en HDL-cholesterolgehalte makkelijker behaald. In de controlegroep werd eveneens een significante daling van het totale cholesterolgehalte, LDL-cholesterol en triglyceridengehalte gezien, maar in deze groep nam ook het gunstige HLD-cholesterol af.

De onderzoekers concluderen dat een supplement met vitamine K2 en octacosanol naast het gebruik van een statine kan bijdragen aan het behalen van de streefwaarden van het LDL- en HDL-cholesterolgehalte.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+