Omega 3-vetzuren mogelijk gunstig bij acute pancreatitis

Uit de resultaten van een pilotstudie blijkt dat patiënten met ernstige acute pacreatitis mogelijk zijn gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren.
Voor het onderzoek werden 56 patiënten met acute pancreatitis in 2 willekeurige groepen verdeeld. Alle patiënten kregen dezelfde parenterale voeding. In de ene groep werd deze voeding echter met omega 6-vetzuren en in de andere groep met omega 3-vetzuren aangevuld. Vooraf en na 5 dagen van parenterale voeding werden de belangrijkste markers die informatie geven over de reactie van het immuunsysteem tijdens de acute fase van de ziekte bepaald.
Hieruit bleek dat de patiënten die omega 3-vetzuren kregen, ten opzichte van de omega 6-vetzurengroep, een significant hogere bloedspiegel voor interleukine-10 (IL-10) hadden. Il-10 heeft een remmend effect op de ontstekingsactiviteit. In beide groepen werd er een verbeterde expressie van de monocyt HLA-DR-antigenen gemeten. In de omega 3-vetzuren groep was deze verbetering echter significant groter. Er werden tussen de groepen geen verschillen in de CD4- en CD8-telling gevonden. Ook waren er geen verschillen in de infectiegraad en het aantal benodigde operaties.
Nader groter onderzoek zal uit moeten wijzen of suppletie met omega 3-vetzuren bij patiënten met acute pancreatitis ook tot verbeterde klinische resultaten leidt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+