Overlevingskans kanker omhoog door vitamine D

Patiënten met kanker hebben een hogere levensverwachting wanneer ze een optimale vitamine D-spiegel hebben. Dit blijkt uit een meta-analyse.

Er werden 25 relevante studies geselecteerd met in totaal meer dan 17.000 kankerpatiënten. In de studies werd de relatie onderzocht tussen de vitamine D-status rond het moment van diagnosestelling en de overlevingskans.

Patiënten met dikkedarmkanker en een optimale vitamine D-spiegel hadden met 45% significant meer kans op overleven in vergelijking met patiënten met een lagere vitamine D-spiegel. Voor borstkankerpatiënten was de overlevingskans met 37% significant hoger bij een optimale vitamine D-status en bij patiënten met een kwaadaardig lymfoom bedroeg dit percentage 52%. Iedere toename van de vitamine D-spiegel met 10 nmol/l leidde tot een toename van de levensverwachting met 4%. Een hogere vitamine D-status was geassocieerd met significant minder sterfte als gevolg van dikkedarmkanker en lymfoom. Bovendien hadden patiënten met borstkanker of een kwaadaardig lymfoom significant minder kankerspecifieke klachten in de rest van hun leven bij een optimale vitamine D-status.

Een vitamine D-spiegel van 80 nmol/l of hoger wordt als optimaal beschouwd. Om een dergelijk hoge spiegel te bereiken is suppletie noodzakelijk.  

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+