Preventieve screening darmkanker zinvol?

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

2 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee

Volgens een publicatie in de New England Journal of Medicine is preventieve screening op darmkanker middels colonscopie zinvol om het risico op dikkedarmkanker te verkleinen. Het heeft echter geen meerwaarde als het gaat om sterftereductie.

Er werden gegevens verzameld van bijna 85.000 deelnemers uit Polen, Noorwegen en Zweden. De deelnemers waren gezond en in een leeftijd van 55 tot 64 jaar. Een deel van de proefpersonen (11.843 deelnemers) onderging preventief een colonscopie (interventiegroep). Er werd een vergelijking gemaakt met 56.365 deelnemers die geen screening ondergingen, maar wel gedurende tien jaar gevolgd werden (controlegroep). 

Tijdens de volgperiode werd bij 259 deelnemers in de interventiegroep dikkedarmkanker gediagnosticeerd. In de controlegroep was dit het geval bij 622 proefpersonen. In de interventiegroep was het risico op dit type kanker met 18% significant lager ten opzichte van de controlegroep. Hoewel de kans op sterfte als gevolg van dikkedarmkanker iets lager was in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep, was dit verschil niet significant. Ook werd geen verschil gezien in het algehele sterfterisico tussen beide groepen. 

Het risico op dikkedarmkanker is weliswaar lager door preventieve screening middels colonscopie, maar screening heeft geen meerwaarde als het gaat om overlevingskansen. 

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen