Roken vergroot kans op botbreuken

Australische onderzoekers hebben onlangs gevonden dat roken de botdichtheid nadelig beïnvloedt en wel zodanig dat de kans op botbreuken toeneemt. Om de invloed van roken op de botten te bestuderen, vergeleken de wetenschappers de botdichtheid van 41 vrouwelijke tweelingen met een duidelijk verschillend rookgedrag. Roken bleek de botdichtheid duidelijk negatief te beïnvloeden. Aan de hand van hun onderzoek, komen de wetenschappers tot de conclusie dat vrouwen die als volwassenen één pakje sigaretten per dag roken, een vijf tot tien procent lagere botdichtheid hebben wanneer zij in de menopauze komen, wat voor hen een grotere kans op botbreuken inhoudt. Voor het negatieve effect van roken hebben de onder­zoekers ook een mogelijke verklaring kunnen vinden. Door het bloed van de proefpersonen te onderzoeken, ontdekten zij dat door het roken de botafbraak toeneemt, terwijl de botopbouw gelijk blijft. De toegenomen botafbraak wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het roken het oestrogeenniveau verlaagt. Vooral bij oudere vrouwen vormen botbreuken een groot probleem. De onderzoekers hopen dat hun be­vindingen kunnen bijdragen aan de preventie hiervan.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+