Suppletie succesvol bij LMD

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

5 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Een combinatie van acetyl-L-carnitine, omega 3-vetzuren en coënzym Q10 is de eerste klinische studie die een therapie-gerelateerde verbetering laat zien van de visuele functies bij vroege leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie (LMD).
Dit blijkt uit een gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek met genoemde stoffen.
In de trial werden 106 Hongaarse patiënten met een beginnende LMD verdeeld over een behandelgroep (51) en een controlegroep (55). De gemiddelde leeftijd in de behandelgroep bedroeg 63,5 en in de controlegroep 63,0. De meeste patiënten waren vrouw (67%). De patiënten uit de eerste groep slikten gedurende een jaar tweemaal daags een capsule met 100 mg acetyl-L-carnitine, 530 mg omega-3 vetzuren (230 mg EPA 160 mg DHA) en 10 mg coënzym Q10. De controlegroep kreeg tweemaal daags een capsule met sojaolie. De meeste patiënten (95%) voltooiden de behandeling, die werd uitgevoerd op de afdeling oogheelkunde van de universiteit van Pecs in Hongarije. De therapietrouw was goed: minimaal 80%.
Het succes van de therapie werd allereerst afgemeten aan veranderingen in het gemiddeld defect van het gezichtsveld tussen de uitgangsmeting en na twaalf maanden behandeling. In de behandelgroep verbeterden de meest aangedane ogen terwijl deze in de placebogroep verslechterden, maar de verschillen waren niet significant. Bij de minst aangedane ogen was een vergelijkbare trend te zien. Hier traden echter wel statistisch significante verschillen op tussen beide groepen, zowel na zes maanden als na een jaar.
In de behandelgroep bleek 98% van de meest aangedane ogen te zijn verbeterd of niet te zijn veranderd, terwijl 2% achteruitging. In de placebogroep waren deze percentages 83% en 17%. Deze verschillen tussen beide groepen waren significant, wat ook weer gold voor de minst aangedane ogen waarbij in de behandelgroep zelfs 100% verbeterde of gelijk bleef.
Volgens de onderzoekers gaat het hier om klinisch gezien belangrijke bevindingen. Het betekent dat elk jaar uit honderd gevallen van onbehandelde vroege LMD 17 gevallen van visuele achteruitgang kunnen ontstaan, terwijl deze verslechtering bijna volledig kan worden voorkomen.
Bij alle patiënten werden beide ogen gefotografeerd, vóór en na de behandelperiode. Binnen zowel de behandelgroep als de placebogroep werden voor de meest aangedane ogen geen significante verschillen vastgesteld tussen de uitgangsmeting en de eindmeting. Echter: in de behandelgroep namen de drusen af met 15%, terwijl deze in de placebogroep juist waren toegenomen met 11%. Dit verschil tussen beide groepen was wel significant.
Voor de minst aangedane ogen werden in de behandelgroep significante verschillen vastgesteld tussen de uitgangsmeting en de eindmeting. De verschillen binnen de placebogroep waren niet significant. Net als bij de meest aangedane ogen waren ook hier de verschillen tussen beide groepen significant: in de behandelgroep namen de drusen af met 23%, terwijl in de placebogroep juist een toename optrad van 13%.
De onderzoeksresultaten ten aanzien van het gezichtsveld en de drusen geven aan dat de minst aangedane ogen beter reageren op de behandeling dan de meest aangedane ogen.
Het effect is te verklaren, omdat de drie componenten waarschijnlijk in staat zijn de stofwisseling van de oogcellen te verbeteren. Acetyl-L-carnitine verbetert de functie van de mitochondriën, in het bijzonder het vetmetabolsme, en speelt een cruciale rol bij de incorperatie van fosfolipiden in de celmembranen. De omega 3-vetzuren leveren de bouwstenen van alle celmembranen, vooral de membranen van de mitochondriën en het buitenste segment van de fotoreceptoren. Coënzym Q10 is een bestanddeel van de elektronentransportketen van de mitochondriën en tevens een sterke vetoplosbare antioxidant.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.