Verhouding taille/heup goede voorspeller hartinfarct

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
De verhouding tussen taille en heup geeft een geleidelijke en significante relatie met het risico van een hartinfarct. Deze relatie is wereldwijd hetzelfde. Obesitas wordt tot nu toe vastgesteld op basis van de BMI. Een herdefinitie van deze ziekte gebaseerd op de verhouding taille/heup (VTH) in plaats van op de BMI verbetert de schatting van het risico voor hartinfarct als gevolg van obesitas bij alle bevolkingsgroepen.
Dit is de conclusie van Canadese onderzoekers nadat ze de gegevens van 27.098 personen hadden geanalyseerd. Een goede VTH is voor vrouwen kleiner dan 0,85 en voor mannen kleiner dan 0,9.
Uit de gegevens van 12.461 personen met een acuut hartinfarct en 14.637 controlepersonen uit 52 landen uit alle delen van de wereld werd de BMI, heup en tailleomvang en VTH bepaald. Vervolgens werd het verband tussen deze gegevens en het risico van een hartinfarct bepaald.
Het bleek dat de VTH vele malen nauwkeuriger was in de voorspelling van een hartinfarct dan de BMI die tot nu toe voornamelijk gehanteerd wordt. Wanneer de 20% personen met de hoogste BMI werd vergeleken met de 20% met de laagste BMI dan werd er een verschil gevonden. Dit verschil verdween echter helemaal nadat was gecorrigeerd voor verschillende risicofactoren. Wanneer werd gekeken naar de VTH dan werden wel significant verschillen gevonden. Als werd vergeleken met de 20% personen met de laagste VTH dan hadden degenen in de volgende 20% 15% meer risico, in de derde groep 39% meer, in de vierde groep 90% meer en in de laatste groep 252% meer. Dus degenen met de grootste VTH hadden ten opzichte van degenen met de laagste VTH tweeëneenhalf keer zoveel risico. Ook de tailleomvang en de heupomvang gaven, na correctie voor BMI, een significant verband te zien met het risico van een hartinfarct.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.