BMI

Body mass index. Is een maat voor het gewicht, waarin het gerelateerd is aan de lengte. Het wordt uitgedrukt in kg/m2. Een BMI tussen 18 en 25 is normaal. Boven de 30 is overgewicht ernstig. Werd vroeger quetelet index (QI) genoemd.

Artikelen over BMI